STYRET

Styreleder
Ketil Norlunn
Utsikten 232

Nestleder
Hilde Tollefsen
Utsikten 158

Styremedlem
Alma Thuestad
Utsikten 265

Styremedlem
Hege Berntsen
Utsikten 240

Styremedlem
Bjarne Isaksen
Utsikten 191

Styremedlem
Tove Solli Edøy
Utsikten 105

Styremedlem
Asbjørn Pettersen
Utsikten 77

Varamedlemmer:
June Olsen
Utsikten 325
Ny, valgt for 1 år

Truls Hansen
Utsikten 166
Gjenvalg for 1 år

Evariste Nisimiyimana
Utsikten 288
Ny, valgt for 1 år

Reidun L. Mikkelsen
Utsikten 294
Ny, valgt for 1 år

Valgkomite for styreperioden 2020 valgt på generalforsamling 03.06.2020:

Ingunn Langseth Olsen
Utsikten 31

Arne Bjørklund
Utsikten 168 

Arnt Magne Skogstad
Tidligere Utsikten 264

Arild Sandvoll
Utsikten 149