STYRET

Styreleder
Ketil Norlunn
Utsikten 232

Nestleder
Alma Thuestad
Utsikten 265

Styremedlem
June Olsen
Utsikten 301

Styremedlem
Hege Berntsen
Utsikten 240

Styremedlem
Truls Hansen
Utsikten 166

Styremedlem
Kristoffer Finstad Vold
Utsikten 27

Styremedlem
Asbjørn Pettersen
Utsikten 77

Varamedlemmer:
Sigrun Kongslien
Utsikten 260
Ny, valgt for 1 år

Paul Arne Hanssen
Utsikten 153
Ny, valgt for 1 år

Evariste Nisimiyimana
Utsikten 288
Gjenvalg, valgt for 1 år

Reidun L. Mikkelsen
Utsikten 294
Gjenvalg, valgt for 1 år

Valgkomite for styreperioden 2021 valgt på generalforsamling 05.05.2021:

Otto Dahl
Utsikten 113

Arne Bjørklund
Utsikten 168 

Erik Prost
Utsikten 326

Arild Sandvoll
Utsikten 149