STYRET

Styreleder
Ketil Norlunn
Utsikten 232

Nestleder
Annika Alexandersen
Utsikten 98

Styremedlem
Evariste Nshimiyimana
Utsikten 288

Styremedlem
Hege Berntsen
Utsikten 240

Styremedlem
Truls Hansen
Utsikten 166

Styremedlem
Jørn Weines
Utsikten 79

Styremedlem
Aina Andreassen
Utsikten 314

Varamedlemmer:
Ulla-Maija Ahokas
Utsikten 151

Hilde Eriksen
Utsikten 161

Reidun L. Mikkelsen
Utsikten 294

Valgkomite for styreperioden 2022-2024 valgt på generalforsamling 10.05.2022:

Arne Bjørklund
Utsikten 168 

Astrid Johansen
Utsikten 49