STYRET

Styreleder
Roy Rakkenes
Utsikten 298

Nestleder
Hilde Tollefsen
Utsikten 158

Styremedlem
Kim Kristoffersen
Dramsvegen 165

Styremedlem
Hege Berntsen
Utsikten 240

Styremedlem
Martin Berg Fagerli
Utsikten 139

Styremedlem
Tove Solli Edøy
Utsikten 105

Styremedlem
Astrid Johansen
Utsikten 49

Varamedlemmer:
Alma Thuestad
Ny, valgt for 1 år

Marilyn Anne Putney
Utsikten 318
Ny, valgt for 1 år

Ada Johnsen
Utsikten 295
Gjenvalg for 1 år

Ahmed Warsame
Utsikten 48
Ny, valgt for 1 år

Valgkomite for styreperioden 2018 valgt på generalforsamling 23.05.2018:

Ingunn Langseth Olsen
Utsikten 31

Arne Bjørklund
Utsikten 168 

Tove Edvinsen
Utsiken 172

Emil Nilsen
Utsiken 84