HUNDEHOLDAVTALE

Alle beboere med hund må skrive under på følgende avtale. Avtalen fås på kontoret, og arkiveres der.

ERKLÆRING VEDRØRENDE HUNDEHOLD UTSIKTEN nr. ___

Undertegnede, andelseier i Utsikten , forplikter seg herved til å overholde følgende regler:

Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeiere, som lar hunden gå løs i den tiden det er båndtvang.

Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, feks skraper

på dører og karmerm, skade på blomster,planter,grøntanlegg mv. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper,veier,plener o.l.

Dersom det kommer berettige klager over mitt dyrehold, generer naboer ved lukt,bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter behandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

Denne erklæring betraktes som del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.