DYREHOLDAVTALE

Alle beboere med dyr må skrive under på dyreholdsavtale behandlet og godkjent på ordinær generalforsamling 25.04.2019.
Avtalen fås på kontoret, og arkiveres der.

Dyreholdsregler

Hunde- og kattehold tillates kun etter skriftlig godkjennelse fra borettslagets styre og etter at eier har godkjent og signert gjeldende avtale for dyrehold. Vedtaket har tilbakevirkende kraft og gjelder alle som er i besittelse av hund og katt.

Dyr skal på borettslagets område være i bånd og under full kontroll av personer som mestrer dyret.

Dyr skal holdes borte fra sankasser og lekeplasser.

Balkonger, terrasser og utearealer skal ikke brukes som luftegård og/eller oppholdsted for dyr dersom det er til vesentlig sjenanse for naboer.

Ekskrementer som dyret legger igjen innen bo-området skal straks fjernes av eieren. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg osv.

La ikke dyret lage unødig støy. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Vis nødvendig hensyn ovenfor personer med allergi og de som ikke er fortrolig med dyr.

Om det oppstår konflikter i borettslaget angående dyrehold, bør kontoret informeres om saken. Oppnås ikke enighet på annen måte, fatter styret en beslutning som partene plikter å etterkomme.

Eieren plikter å sørge for at dyret ikke er en bærer av innvollsparasitter.

Ved enhver anskaffelse av nytt dyr, forplikter andelseier/beboer å inngå ny dyreholdsavtale.

Brudd på overstående regler regnes som mislighold, og borettslaget v/styret vil ved mislighold iverksette sanksjoner.