EL Bil i Borettslaget

Ladetorg ute på P-Plass Nord

De 4 laderne er offentlige og tilknyttet Charge365 betalingstjeneste.

I den anledning må alle som skal benytte ladestasjonene gjøre følgende:
Opprett en brukerkonto i Charge365 Portal: https://portal.charge365.no/login
Registrer et betalingskort for å aktivere din brukerkonto.

Styret har bestemt pris for offentlig:
Per kWh kr 3.00,-
Minuttpris etter 6 timer – kr 1.00,-

Registrerte beboere har følgende pris:
Per kWh kr 1.50,-
Minuttpris etter 8 timer – kr 0.50,-

Beboere som ønsker rabbattert pris må sende tlf nr som er registrert hos Charge365 til kontoret så
Profilen blir lagt i rett prisgruppe. Gjelder kun beboere på Utsikten, ikke besøkene osv,

 

Lading i garasjeanlegget

Lading i garasjeanlegget er kun for beboere med faste p-plasser.
Hver beboer må selv kjøpe ladeboks og betale tilknytnings avgift for å kunne lade på sin p-plass.

Bestilling av ladeboks gjøres her:
https://https://webshop.chargeup.no/produkt/zaptec-pro-4g-med-bakplate-32-a-installasjon-utsikten-tromso


Opprett en brukerkonto i Charge365 Portal: https://portal.charge365.no/login
Registrer et betalingskort for å aktivere din brukerkonto.

Registrerte beboere har følgende pris:
Per kWh kr 1.50,-

Når ladeboks er montert så må man sende tlf nr som er registrert hos Charge365 til kontoret så
profilen blir lagt i rett prisgruppe. Gjelder kun beboere på Utsikten, ikke besøkene osv,

 

Drift & Support

Dersom noen trenger hjelp, har Charge365 døgnåpen support per telefon: 930 95 365.

Det vil settes opp klistremerker på hver ladestasjon som inneholder en unik Lade-ID. Denne kan brukes til å starte ladning, se forøvrig alternativene til hvordan man kan starte lading her: https://www.charge365.no/start-lading/

(Via linken kan dere også laste ned Charge365 sin app)

 

Garasjeregler

Garasjeregler er behandlet og godkjent på ordinær generalforsamling 25.04.2019.

Brukere/leietakere av garasjeplass er ansvarlig for å ikke slippe uvedkommende inn i anlegget.
Tilgang til garasjen styres gjennom nøkkelbrikken.

Kun anledning til å oppbevare kjøretøy samt ett sett dekk. Gjenstander utover dette vil fjernes på eiers regning.
Kun enkelt vedlikehold er tillatt. Med enkelt vedlikehold menes fylle spylervæske, dekkskift etc. Oljeskifte er ikke tillatt pga. fare for oljesøl.
Røyking i garasjeanlegget er forbudt.

Fremleie av garasjeplass skal godkjennes av kontoret.
Kun beboere i Utsikten Borettslag har anledning til å leie ledige garasjeplasser.

Beboere som fremleier sin garasjeplass er økonomisk ansvarlig for skader som leietaker(e) forvolder.
Ved brudd på reglene gis det to skriftlige advarsler. Deretter mister man adgang til garasjen og garasjeplassen.