Utleie tilbud til våre beboere

Innvendinge boder i felles områder

Borettslaget har åpnet opp for at beboere som trenger mere bod plass kan leie ledige rom i våre felles områder.
Tildeling foregår etter venteliste prinsippet og egen leie avtale må signeres.
Ta kontakt med kontoret for mere info.

Vi har følgende boder for utleie:
Plan 5 nedre heishus sør - Størrelse 4 m2 - pris pr.måned kr.400.
Plan 7 øvre heishus sør - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 9 øvre heishus sør - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 10 øvre heishus sør - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 11 øvre heishus sør - Størrelse 5 m2 -pris pr.måned kr.500.
 
Plan 2 nedre heishus nord - Størrelse 6 m2 - pris pr.måned kr.600 ( borettslag må ha tilgang på grunn av søppelsug)
Plan 3 nedre heishus nord - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 4 nedre heishus nord - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 7 øvre heishus nord - Størrelse 5 m2 - pris pr.måned kr.500.
Plan 10 øvre heishus nord - Størrelse 4,5 m2 - pris pr.måned kr.450.
Plan 11 øvre heishus nord - Størrelse 4,5 m2 - pris pr.måned kr.450.

 

MC plass i garasjeanlegget

Borettslaget har 8 oppmerkede plasser for utleie til MC/Moped i vårt garasjeanlegg.

Månedsprisen for leie av plass er satt til kr.100,- pr.måned

Tildeling foregår etter venteliste prinsippet og egen leie avtale må signeres.
Ta kontakt med kontoret for mere info.

Sykkelparkering på Plan 6

Det er etablert lukket sykkelparkering på plan 6.

Månedsprisen for leie av plass er satt til kr.50,- pr.måned

Tildeling foregår etter venteliste prinsippet og egen leie avtale må signeres.
Ta kontakt med kontoret for mere info.