Snømåking

Borettslaget er stort men har få områder hvor man kan lagre snø om vinteren.

 

Derfor er det ikke fritt frem for beboere å måke sine verandaer og inngangspartier så snøen havner i gatene.

Verandaer
Det publiseres en egen måke kalender for verandaer, og det er kun anleding å måke din veranda på den dato og klokkeslett som står der.
De som ikke overholder dette kan risikere kostander hvis man må fjerne snøen i gatene pga dette utenom oppsatte tidspunkt.

 

Inngangspartier
Her er det ikke noe organisert, men her kan man følge måke kalender for verandaer. Det er selvsagt også fult mulig å følge med når brøytebilen

kjører og tilpasse seg den hvis man ikke har store mengder.

 

Ekstraordinært
- Hvis noen har samlet opp store mengder, ta kontakt med kontoret så avtaler man tidspunkt for dette.

- Hvis det har vært store snøfall over en periode vil det bli annonsert ekstraordinær brøyting så beboere kan tømme inngangs partiene sine

Umerkede P-Plasser på Nord og Sør
Ved store snøfall så flytt gjerne nedsnødde biler til ferdig brøytete plasser så man får en rullering samt måket alle plasser.