INFORMASJON TIL BEBOERE

Beboergruppe på facebook

Gruppa finner du på facebook: Utsikten Borettslag - Tromsø. Her kan du legge ut info om det som gjelder alle beboere på Utsikten. Det kan være info om arrangement i nærmiljøet, orientering om dugnader e.l.

Styret ønsker at gruppa skal kunne brukes som en infokanal mellom beboere, i tillegg til at styret/kontoret vil bruke den som et supplement til Utsiktenposten for å formidle informasjon. Facebook vil ikke være den primære infokanalen, dette vil være Utsiktenposten og beboerportalen.Styret og kontoret er ikke innom Facebook-gruppen daglig, og får ikke med seg alt som skrives her.

Kontoret / administrasjon

Kommunikasjon og spørsmål til kontoret gjøres på telefon 934 00 386, på e-post til kontor@utsiktenbl.no eller ved å besøke kontoret i Utsikten 205B. Vaktmester Inge kan nås på telefon 97 15 23 88.

Åpningstider ved kontoret er 08.30- 15.30 mandag til torsdag og 08.30-14.00 på fredager. Er døren til kontoret låst, er nok de ansatte rett i nærheten. Utenom kontortid kontaktes Tryggvakt på telefon 77 61 03 00, dette gjelder alle saker som ikke omhandler drift, som ordensforstyrrelser o.l.

Saker som ønskes behandlet, meldes fortrinnsvis til kontoret, om de kun ønskes meldt til styret sendes de på styremail utsiktenborettslag@styremail.no, eller man kan kontakte styremedlemmene om man ønsker det.