Text

HUNDEHOLDAVTALE

Text

Alle beboere med hund må skrive under på følgende avtale. Avtalen fås på kontoret, og arkiveres der.


ERKLÆRING VEDRØRENDE HUNDEHOLD UTSIKTEN nr. ___

Undertegnede, andelseier i Utsikten , forplikter seg herved til å overholde

følgende regler:


Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes
at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold

og straffebestemmelser overfor hundeiere, som lar hunden gå løs i den

tiden det er båndtvang.


Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som
min hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, feks skraper

på dører og karmerm, skade på blomster,planter,grøntanlegg mv. Jeg

forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte

etterlate på trapper,veier,plener o.l.


Dersom det kommer berettige klager over mitt dyrehold,generer
naboer ved lukt,bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne

dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan

oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter behandling med partene,

hvorvidt en klage er berettiget.


Denne erklæring betraktes som del av leiekontrakten vedrørende
leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig

mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å

godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i

generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.


Image
Text

Kontakt oss

Text

Kontortid:

Man- Fre 08.30-15.30


Daglig Leder: Kåre Larsen | kontor@utsiktenbl.no | Tlf: 908 40289 

Styret ved styreleder: Roy Rakkenes | post@utsiktenbl.no | Tlf: 994 45 682

Vaktmester: Inge Olsen  | drift@utsiktenbl.no | Tlf: 971 52 388


Org nr 953 933 675

Googlemap
Form2
Navn
Vennligst fyll inn navnefelt
Telefon
Telefon
E-post
Vennligst fyll ut e-postfeltet
Melding
Vennligst fyll ut meldingsfelt
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon