Garasjeregler

Garasjeregler er behandlet og godkjent på ordinær generalforsamling 25.04.2019.

Garasjeregler

Brukere/leietakere av garasjeplass er ansvarlig for å ikke slippe uvedkommende inn i anlegget.

Tilgang til garasjen styres gjennom nøkkelbrikken.

Kun anledning til å oppbevare kjøretøy samt ett sett dekk. Gjenstander utover dette vil fjernes på eiers regning.

Kun enkelt vedlikehold er tillatt. Med enkelt vedlikehold menes fylle spylervæske, dekkskift etc. Oljeskifte er ikke tillatt pga. fare for oljesøl.

Røyking i garasjeanlegget er forbudt.

Fremleie av garasjeplass skal godkjennes av kontoret.

Kun beboere i Utsikten Borettslag har anledning til å leie ledige garasjeplasser.

Beboere som fremleier sin garasjeplass er økonomisk ansvarlig for skader som leietaker(e) forvolder.

Ved brudd på reglene gis det to skriftlige advarsler. Deretter mister man adgang til garasjen og garasjeplassen.